tel. (22) 778-26-00

  fax. (22) 779-09-99
Szpital


Oddziały szpitala
 
 

Izba Przyjęć
 
pielęgniarka koordynująca:                                                           Jadwiga Lechniak 
 
 
 
 
 
 
Oddział Chirurgiczny
 
ordynator:                                                                                  lek.med. Paweł Sawiński
pielęgniarka oddziałowa:                                                                       Renata Odolak
 
 
 
 
 
 
Oddział Chorób Wewnętrznych
 
ordynator:                             p.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
 
 
ordynator:                                                                        lek.med. Tadeusz Wojciechowski
pielęgniarka oddziałowa:                                                                           Zofia Marton
 
 
 
 
 
Oddział Intensywnej Terapii
 
 
ordynator:                                                                                  lek.med. Krystyna Górska 
pielęgniarka oddziałowa:                                                                  Alina Kowalczyk
 
 
 
Oddział Neonatologiczny
 
 
ordynator:                                                                              lek.med. Anna Żochowska
pielęgniarka oddziałowa:                                                                 Hanna Bartnicka
 
 
 
Oddział Pediatryczny
 
 
ordynator:                                                                       lek.med. Małgorzata Wielopolska 
pielęgniarka oddziałowa:                                                          Agnieszka Kowalczyk
 
 
 
 
Blok Operacyjny
 
 
pielęgniarka oddziałowa:                                                                Teresa Kosakiewicz 
 
 
 
 
Oddział Rehabilitacyjno-Neurologiczny 
 
 
ordynator:                                                                              lek.med. Iwona Witkiewicz 
pielęgniarka oddziałowa:                                                              Barbara Kwiatkowska 
 
 
 
Diagnostyka
 
Pracownia Endoskopii 
 
kierownik pracowni:                                                                            lek.med. Maria Kudlicka 
 
Pracownia USG 
 
kierownik pracowni:                                               lek.med. Anna Matevosyan-Braniecka 
 
Pracownia Serologiczna 
 
kierownik banku krwi:                                                                        Ewa Rzodkiewicz 
   
   
Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku
PCZ Otwock © Copyright 2012